Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 •  1. Postanowienia ogólne
  •  1.1.Niniejsza Polityka prywatności jest skierowana do Kupujących i innych korzystających ze sklepu internetowego pod adresem urbanlegendbrand.com.
  •  1.2.Polityka określa zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych pozyskiwanych przez Administratora zarówno podczas rejestracji konta w Serwisie, korzystania z serwisu, a także w razie dokonywania zakupów bez zakładania konta oraz w przypadku rozpoczęcia subskrybowania newslettera.
 •  2.Administrator danych osobowych
 •  3.Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
  •  3.1.Państwa dane osobowe są przetwarzanie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).
  •  3.2.Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora stanowi:
   •  a)konieczność realizacji umów zawartych przez Państwa z Administratorem, jak również podjęcie działań przed zawarciem powołanych umów na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   •  b)przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
   •  c)zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych w celach marketingowych, w tym wysyłania informacji handlowej za pośrednictwem np. newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  •  3.3.Podanie przez Państwa danych osobowych na podstawie ww. pkt. a) i b) jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwi Państwu korzystanie ze Sklepu oraz Aplikacji i usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora.
  •  3.4.Użytkownik może w każdym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej ilości celi.
  •  3.5.Rezygnacji z subskrypcji newslettera można dokonać w każdym czasie poprzez kliknięcie w link dezaktywujący znajdujący się w treści newslettera lub poprzez stosowne oświadczenia złożone Administratorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 •  4.Cele i zakres przetwarzania danych osobowych
  •  4.1.Podane przez Państwa dane osobowe, będą przetwarzane w celu i w zakresie niezbędnym w związku z zawarciem i wykonaniem umowy oraz w celu marketingu bezpośredniego towarów i usług Administratora.
  •  4.2.W celu wykonania umowy Administrator będzie przetwarzać podane przez Państwa następujące dane: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, telefon, NIP, nazwa firmy, adres dostawy.
  •  4.3.W celu wysyłania Państwu informacji i materiałów handlowych w formie newslettera Administrator będzie przetwarzać podany przez Państwa adres e-mail.
 •  5.Udostępnianie danych osobowych
  •  5.1.Państwa dane osobowe zostaną udostępnione właściwym organom państwowym lub osobom trzecim, jeżeli taki obowiązek będzie wynikać z powszechnie obowiązującego prawa.
  •  5.2.Administrator udostępnia Państwa dane osobowe wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w celu realizacji dostawy, a także podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą w celu realizacji tych płatności oraz podmiotom świadczącym usługi hostingowe i podmiotom z branży informatycznej utrzymującym sklep internetowy.
 •  6.Ochrona danych
  •  6.1.Administrator jest zobowiązany do ochrony danych Kupujących zgromadzonych podczas dokonywania zakupów w Sklepie zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa i ochrony danych.
  •  6.2.Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki wdrożonym odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, które mają na celu zapobiegnięcie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Administrator podejmuje wszelkie możliwe środki, aby dane osobowe były:
   •  a)poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
   •  b)uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
   •  c)adekwatne, odpowiednie i nie nadmierne,
   •  d)dokładne i aktualne,
   •  e)nie przechowywane dłużej niż to konieczne,
   •  f)przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom, których dotyczą, w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,
   •  g)bezpiecznie przechowywane,
   •  h)nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.

 

 

Administratorem danych osobowych jest Magdalena Urban prowadząca działalność gospodarczą pod firmą URBAN LEGEND Magdalena Urban, ul. Górczewska 181A lok. 503, 01-459 Warszawa, NIP: 7221614098, REGON: 362412937, e-mail: hereforyou@urbanlegendbrand.com.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •  7.Uprawnienia
 •  8.Zmiana danych
 •  9.Ciasteczka
  •  9.1.Administrator oświadcza, że korzysta z plików „cookies” (ciasteczka).
  •  9.2.Pliki cookies to informacje, które są wysyłane przez serwer i zapisują się na Państwa urządzeniu (np. dysku twardym komputera lub telefonu).
  •  9.3.Dane uzyskane za pomocą plików cookies nie pozwalają na zidentyfikowanie Państwa, ale umożliwiają Administratorowi określenie czy przy użyciu danego komputera odwiedzano Sklep (co nie jest jednoznaczne z informacją na temat tego kto ten Sklep odwiedzał) i jakie jego użytkownik miał wówczas preferencje (co go najbardziej zainteresowało w Sklepie).
  •  9.4.Administrator wykorzystuje wewnętrzne pliki cookies w celu:
   •  a)zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu i Aplikacji,
   •  b)statystycznym,
   •  c)przystosowania Sklepu do Państwa preferencji.
  •  9.5.Administrator może umieszczać na Państwa urządzeniu zarówno pliki trwałe jak i tymczasowe.
  •  9.6.Pliki tymczasowe są zazwyczaj usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast w stosunku do plików trwałych zamknięcie przeglądarki nie powoduje ich usunięcia.
  •  9.7.Pliki tymczasowe służą do zidentyfikowania Użytkownika jako zalogowanego.
  •  9.8.Pliki trwałe to pliki które zapewniają określone funkcje nie tylko w toku danej sesji, ale przez cały okres ich przechowywania na komputerze. Pliki trwałe służą do: zbierania informacji na temat sposobu korzystania ze Sklepu i Aplikacji, w tym danych na temat odwiedzanych przez Użytkownika podstron oraz ewentualnych błędów, sprawdzania skuteczności reklam Sklepu i Aplikacji, usprawnienia działania Sklepu i Aplikacji za pomocą rejestrowania pojawiających się błędów, testowania różnych wariantów stylistyki Sklepu i Aplikacji, zapamiętywania ustawień Użytkowników dotyczących ich preferencji, pokazywania Klientom, że są zalogowani w Sklepie lub Aplikacji.
  •  9.9.Sklep korzysta z Google Analytics, które używa plików cookies znajdujących się na Państwa urządzeniu w celu sporządzenia statystyk odnośnie wielkości ruchu w Sklepie oraz sposobu korzystania ze Sklepu.
  •  9.10.Administrator wykorzystuje w celu reklamy Sklepu i świadczonych przez siebie usług Google AdWords, które używa plików cookies umieszczonych na Państwa urządzeniu.
  •  9.11.W każdej chwili możecie Państwo usunąć pliki cookies pozostawione przez Sklep z Państwa urządzenia zgodnie z instrukcją producenta Państwa przeglądarki internetowej.
  •  9.12.Istnieje również możliwość zablokowania dostępu plików cookies do Państwa urządzenia poprzez odpowiednie konfigurowanie Państwa przeglądarki, jednakże wówczas Sklep może nie funkcjonować prawidłowo.
  •  9.13.Administrator korzysta z serwera, który zapisuje automatycznie w logach serwera w celu analizy pracy systemu informatycznego informacje dotyczące urządzenia, którego Państwo używacie łącząc się ze Sklepem tj. o typie urządzenia i przeglądarki z jakiej Państwo korzystacie, o IP Państwa komputera, dacie i godzinie wejścia, tekstowy opis zdarzenia, kwalifikacja zdarzenia.
  •  9.14.Dostęp do plików z logami mają wyłącznie osoby upoważnione do administrowania  systemem informatycznym. Pliki z logami mogą służyć do sporządzenia statystyk w zakresie oceny ruchu w Sklepie oraz występowania błędów, które uniemożliwiają zidentyfikowanie Państwa.
 •  10.Postanowienia końcowe
  •  10.1.Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki w dowolnym czasie przez umieszczenie zmienionej Polityki pod adresem urbanlegendbrand.com.
  •  10.2.Polityka w nowym brzmieniu będzie obowiązywać od daty jej zamieszczenia pod adresem wskazanym w punkcie 10.1.

 

 

 

W przypadku, gdy Państwa dane osobowe ulegną zmianie prosimy o ich samodzielne zaktualizowanie w koncie użytkownika, o ile zostało założone lub o powiadomienie Administratora o tym fakcie telefonicznie, listownie na adres siedziby firmy lub drogą elektroniczną na adres e-mail Administratora.

 

 

 

 

 

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów